Werken bij Cebeo Solutions for Industry

Als bedrijf streeft Cebeo Solutions for Industry naar een zo optimaal mogelijk resultaat, maar tegelijk gaat in ons bedrijf veel aandacht naar de menselijke dimensie. 

De structuur is op mensenmaat, in onze werkomgeving staat de medewerker centraal. 
Samenwerking is een essentiële voorwaarden in alles wat we doen.

Duurzaamheid

Cebeo Solutions for Industry hecht ook veel belang aan duurzaamheid.

Daar streven we naar in de relatie met onze klanten, leveranciers én medewerkers.
Vanuit deze visie is het duidelijk dat samenwerking binnen ons bedrijf heel belangrijk is.
Wie in staat is om goed samen te werken en samen hetzelfde doel nastreeft, werkt meteen mee aan de duurzaamheid van zijn job en het hele bedrijf.

Klant centraal

Om onze doelstellingen te realiseren alsook toegevoegde waarde te garanderen, telt Cebeo Solutions for Industry verschillende afdelingen die allemaal hetzelfde doel nastreven: samen steeds de (interne of externe) klant centraal stellen. Dat vraagt de nodige inspanningen, maar het heeft ons samen gebracht waar we nu zijn.

Het bedrijfsmotto van Cebeo Solutions for Industry is 'We're Cebeo —POWERED BY DIFFERENCE’. 

Samen streven we naar een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat en we beseffen dat we dit ook alleen maar samen kùnnen bereiken.

Als bedrijf streeft Cebeo Solutions for Industry naar een zo optimaal mogelijk resultaat, maar tegelijk gaat in ons familiaal bedrijf veel aandacht naar de menselijke dimensie. 

De structuur is op mensenmaat, in onze werkomgeving staat de medewerker centraal. Samenwerking is een essentiële voorwaarde in alles wat we doen.

Het belang van onze medewerkers blijkt ook uit de bedrijfswaarden van Cebeo Solutions for Industry :
•    Passie
•    Gedrevenheid
•    Ondernemerschap
•    Resultaatgerichtheid
•    Winnersmentaliteit
•    Innovatiezin
•    Respect
•    Integriteit
•    Vertrouwen
•    Gericht op duurzame groei

Cebeo Solutions for Industry als werkgever

Duurzaam en stabiel

Wie van plan is een samenwerking te sluiten, wil toch zijn 'partner' kennen? 

Je wilt dus ook weten hoe Cebeo Solutions for Industry als werkgever in elkaar steekt. 
Hier trekken we de lijn door die we ook als onderneming hanteren. 

Cebeo Solutions for Industry hecht groot belang aan stabiliteit. Door de jaren heen is dat een van de hoekstenen gebleken voor onze groei. Groeien doen we overigens niet alleen omzetmatig, ons aantal medewerkers is mee gestegen.