PVC-sector

Er wordt een steeds grotere flexibiliteit van de installaties verwacht.

Een uniek ecosysteem waarin mensen, machines en software zo optimaal mogelijk samenwerken zodat je organisatie evolueert naar een zelfsturende fabriek.

De focus in de PVC-sector in West-Europa ligt steeds meer op specialisaties; producten met een hogere toegevoegde waarde, maar kleine volumes. 

Er wordt een steeds grotere flexibiliteit van de installaties verwacht. Hierdoor wordt de complexiteit vergroot, terwijl de veiligheidseisen toenemen.

Wij kennen het spanningsveld waarin onze klanten moeten werken en bieden hierbinnen steeds nieuwe oplossingen voor zowel continue- als batchprocessen.