Werkwijze

Industrieel automatiseringsproject: van ontwerp tot integratie

Of het nu gaat om een retrofit of een nieuwe installatie project, onze gestructureerde projectorganisatie is opgebouwd rond verschillende fasen die elk afzonderlijk aan de gestelde eisen moeten beantwoorden om te worden gevalideerd:

•    Projectstart- en organisatorische fase
•    Functionele specificaties fase
•    Ontwerp- en engineering fase
•    Productie en test fase    
•    Oplevering of on-site ondersteuning fase
•    Inbedrijfstellingsfase eventueel in samenwerking met externe partners

Aan het begin van het project voorzien wij de nodige organisatie waarmee wij kunnen voldoen aan de eisen van het project. 

Bovendien wordt een projectverantwoordelijke aangesteld die uw bevoorrechte gesprekspartner zal zijn voor zowel technische als commerciële zaken. 

Hij is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project in overeenstemming met de technische, tijds-, kwaliteits- en budgettaire doelstellingen. 

Hij beheert de voortgang van het project, regelt indien nodig wijzigingen en biedt een luisterend oor bij eventuele problemen tijdens de uitvoering van het project.

Binnen Cebeo Solutions for Industry heeft u één gesprekspartner tijdens alle fasen van het project.

Welke voordelen bieden wij u?

Wij garanderen u alle nodige ondersteuning, zowel wat de hardware als wat het gespecialiseerde en gekwalificeerde personeel betreft.

U profiteert van de modernste technologieën en van onze innovatiegerichte aanpak van de industrie van de toekomst.

Onze kwalitatieve projectontwikkeling is een garantie voor uw strategische projecten en u kunt rekenen op ons permanent streven naar optimale klanttevredenheid.

Wij luisteren naar u en omdat wij in staat zijn uw problemen te analyseren kunnen wij u een prestatie bieden die aangepast is aan uw projecteisen.

Cebeo Solutions for Industry is uw Expertise Centrum

We helpen de bedrijven met de ontwikkeling van technologische oplossingen, vanaf het moment dat een idee vorm krijgt tot wanneer het zich ontwikkelt tot een volledig functioneel product of productieproces. 

We bieden ook ondersteuning bij het verbeteren van hun bestaande producten en productieprocessen.

We ondersteunen maakbedrijven met het versterken van hun concurrentiepositie door gebruik te maken van nieuwe technologieën.