“Compliance is everyone’s responsibility at Sonepar, everyday in everything we do”, said Philippe Delpech, CEO of Sonepar.

“Naleven van gedragsregels is bij Sonepar eenieders verantwoordelijkheid, elke dag in alles wat we doen", aldus Philippe Delpech, CEO of Sonepar.